• Hỗ trợ
  Miễn phí
 • Đổi trả
  Bảo hành chính hãng
 • Giao hàng
  Toàn quốc
Tư vấn bán hàng: 0866798886 Hotline: 0866798886

GoPact MCCB G125 Schneider

Ngày đăng: 01/07/2023 - 06:45 AM 643 lượt xem

Aptomat  MCCB GoPactG125 Schneider

Schneider Electric ra mắt dòng sản phẩm mới GoPact MCCB Schneider
Nhằm phục vụ sự mong đợi thay đổi của khách hàng và nhu cầu về một giải pháp Aptomat kinh tế và đáng tin cậy. Dòng MCCB GoPact Schneider có các dòng sản phẩm chi tiết:

GoPact 125 MCCB Schneider
GoPact 200
 MCCB Schneider
GoPact 250 MCCB Schneider
GoPact 400 MCCB Schneider
GoPact 800 MCCB Schneider

Át to mát MCCB GoPact Schneider giá cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn:
- Số cực: 3P/4P
- Dòng điện định mức: 16A-800A
- Khả năng ngắt mạch: 10kA - 70kA
- Khả năng điều chỉnh nhiệt trên tất cả các dòng
- Tất cả các pha và trung tính luôn được bảo vệ
- Tiêu chuẩn: 2011/65/UE & 2015/863/UE
- Dạng đế cắm (tùy chọn) cho GoPact MCCB 200 trở lên


Kích thước chi tiết của Cầu dao tự động Gopact Schneider MCCB 125
Aptomat MCCB Gocpact Schneider

Video về Aptomat Gopact MCCB Schneider

Mã đặt hàng Gopact MCCB Schneider

CB Gopact MCCB G125 Schneider
G12-25AUX240 Schneider AUX Gopact MCCB 125-250 240V
G12E3A100 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 100A ADJ
G12E3A125 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 125A ADJ
G12E3A16 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 16A ADJ
G12E3A20 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 20A ADJ
G12E3A25 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 25A ADJ
G12E3A32 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 32A ADJ
G12E3A40 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 40A ADJ
G12E3A50 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 50A ADJ
G12E3A63 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 63A ADJ
G12E3A80 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 80A ADJ
G12E3F100 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 100A FIX
G12E3F125 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 125A FIX
G12E3F16 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 16A FIX
G12E3F20 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 20A FIX
G12E3F25 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 25A FIX
G12E3F32 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 32A FIX
G12E3F40 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 40A FIX
G12E3F50 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 50A FIX
G12E3F63 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 63A FIX
G12E3F80 Schneider Gopact MCCB 125E 3P3D 80A FIX
G12E4A100 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 100A ADJ
G12E4A125 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 125A ADJ
G12E4A16 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 16A ADJ
G12E4A20 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 20A ADJ
G12E4A25 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 25A ADJ
G12E4A32 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 32A ADJ
G12E4A40 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 40A ADJ
G12E4A50 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 50A ADJ
G12E4A63 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 63A ADJ
G12E4A80 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 80A ADJ
G12E4F100 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 100A FIX
G12E4F125 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 125A FIX
G12E4F16 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 16A FIX
G12E4F20 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 20A FIX
G12E4F25 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 25A FIX
G12E4F32 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 32A FIX
G12E4F40 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 40A FIX
G12E4F50 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 50A FIX
G12E4F63 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 63A FIX
G12E4F80 Schneider Gopact MCCB 125E 4P4D 80A FIX
G12F3A100 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 100A ADJ
G12F3A125 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 125A ADJ
G12F3A16 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 16A ADJ
G12F3A20 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 20A ADJ
G12F3A25 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 25A ADJ
G12F3A32 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 32A ADJ
G12F3A40 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 40A ADJ
G12F3A50 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 50A ADJ
G12F3A63 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 63A ADJ
G12F3A80 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 80A ADJ
G12F3F100 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 100A FIX
G12F3F125 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 125A FIX
G12F3F16 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 16A FIX
G12F3F20 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 20A FIX
G12F3F25 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 25A FIX
G12F3F32 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 32A FIX
G12F3F40 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 40A FIX
G12F3F50 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 50A FIX
G12F3F63 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 63A FIX
G12F3F80 Schneider Gopact MCCB 125F 3P3D 80A FIX
G12F4A100 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 100A ADJ
G12F4A125 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 125A ADJ
G12F4A16 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 16A ADJ
G12F4A20 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 20A ADJ
G12F4A25 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 25A ADJ
G12F4A32 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 32A ADJ
G12F4A40 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 40A ADJ
G12F4A50 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 50A ADJ
G12F4A63 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 63A ADJ
G12F4A80 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 80A ADJ
G12F4F100 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 100A FIX
G12F4F125 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 125A FIX
G12F4F16 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 16A FIX
G12F4F20 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 20A FIX
G12F4F25 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 25A FIX
G12F4F32 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 32A FIX
G12F4F40 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 40A FIX
G12F4F50 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 50A FIX
G12F4F63 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 63A FIX
G12F4F80 Schneider Gopact MCCB 125F 4P4D 80A FIX
G12ROTDS Schneider DIRECT ROT HANDLE Gopact MCCB 125
G12ROTE Schneider EXT ROT HANDLE Gopact MCCB 125
G12SHT415AC Schneider Gopact MCCB 125 MX AC 415V
G12T3A100 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 100A ADJ
G12T3A125 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 125A ADJ
G12T3A16 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 16A ADJ
G12T3A20 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 20A ADJ
G12T3A25 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 25A ADJ
G12T3A32 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 32A ADJ
G12T3A40 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 40A ADJ
G12T3A50 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 50A ADJ
G12T3A63 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 63A ADJ
G12T3A80 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 80A ADJ
G12T3F100 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 100A FIX
G12T3F125 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 125A FIX
G12T3F16 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 16A FIX
G12T3F20 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 20A FIX
G12T3F25 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 25A FIX
G12T3F32 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 32A FIX
G12T3F40 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 40A FIX
G12T3F50 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 50A FIX
G12T3F63 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 63A FIX
G12T3F80 Schneider Gopact MCCB 125T 3P3D 80A FIX
G12T4A100 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 100A ADJ
G12T4A125 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 125A ADJ
G12T4A16 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 16A ADJ
G12T4A20 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 20A ADJ
G12T4A25 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 25A ADJ
G12T4A32 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 32A ADJ
G12T4A40 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 40A ADJ
G12T4A50 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 50A ADJ
G12T4A63 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 63A ADJ
G12T4A80 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 80A ADJ
G12T4F100 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 100A FIX
G12T4F125 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 125A FIX
G12T4F16 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 16A FIX
G12T4F20 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 20A FIX
G12T4F25 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 25A FIX
G12T4F32 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 32A FIX
G12T4F40 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 40A FIX
G12T4F50 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 50A FIX
G12T4F63 Schneider Gopact MCCB 125T 4P4D 63A FIX
G12T4F80 Schneider Gopact GOMCCB 125T 4P4D 80A FIX

>>> Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về sản phẩm Thiết bị điện Schneider cùng mua hàng chính hãng và giá cả cạnh tranh nhất.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG PHƯƠNG
 • Địa chỉ: Số 30, ngõ 88, phố Võ Thị Sáu, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
 • Tel: 086.6798.886 / 024.3215.1322
 • Website: Thietbidienschneider.net.vn
 • Email: Codienhoangphuong@gmail.com
 • Hotline: 086.6798.886 / 0975123698 / 0944240317 / 0961008858
Các tin tức khác
Thiết bị điện Schneider chính hãng tại Hà nội
Copyright by Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương. Thiết kế website và SEO bởi Hoàng Phương