• Hỗ trợ
  Miễn phí
 • Đổi trả
  Bảo hành chính hãng
 • Giao hàng
  Toàn quốc
Tư vấn bán hàng: 0866798886 Hotline: 0866798886

Các chọn Relay điện tử EOCR Schneider

Ngày đăng: 02/07/2023 - 06:39 PM 479 lượt xem

Các chọn Rơ le điện tử bảo vệ động EOCR Schneider

Rơ le EOCR Schneider

Rơ le bảo vệ EOCR Schneider
EOCR Schneider gồm các loại cơ bản sau:

Relay bảo vệ dòng điện Schneider

 + Rơ le bảo vệ qúa dòng Schneider
 + Rơ le bảo vệ thấp dòng Schneider

Rơ le bảo vệ áp Schneider

+ Relay bảo vệ qúa áp Schneider
+ Relay bảo vệ thấp áp Schneider

Rơ le bảo vệ pha Schneider

+ Relay bảo vệ mất pha Schneider
+ Relay bảo vệ lệch pha Schneider,
+ Relay bảo vệ đảo pha Schneider
- Rơ le bảo vệ kẹt rotor Schneider
Tìm hiểu chi tiết về Relay EOCR Schneider tại đây Cataloge EOCR Schneider


Model Chức năng bảo vệ của EOCR Schneider
EOCR-SS Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor
PMR-22 Schneider Rơ le bảo vệ mất pha, ngược pha, mất cân bằng pha ( 3P, 220VAC)
PMR-44 Schneider Rơ le bảo vệ mất pha, ngược pha, mất cân bằng pha ( 3P, 440VAC)
EOCR-SP Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor (dùng đồng thanh cái như rơ le nhiệt)
EOCR-SE2 Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor
EOCR-AR Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor, reset tự động
SDDR-CF7 Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor, tự động khởi động lại
EOCR-DS3 Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor, ngược pha
EOCR-SSD Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor, có màn hình hiển thị
EUCR Schneider Rơ le bảo vệ thấp dòng
DOCR Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng 1 chiều có màn hình hiển thị
DUCR Schneider Rơ le bảo vệ thấp dòng 1 chiều có màn hình hiển thị
DCL Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng 1 chiều
DVR Schneider Rơ le bảo vệ quá áp, thấp áp 1 chiều
EOVR Schneider Rơ le bảo vệ quá á 1 pha
EUVR Schneider Rơ le bảo vệ thấp áp 1 pha
DOVR Schneider Rơ le bảo vệ quá áp 1 chiều
DUVR Schneider Rơ le bảo vệ thấp áp 1 chiều
EVR-PD440 Schneider Rơ le bảo vệ quá áp, thấp áp 3 pha, mất pha, ngược pha, mất cân bằng pha, có màn hình hiển thị ( 3P, 440VAC)
EVR-PD220 Schneider Rơ le bảo vệ quá áp, thấp áp 3 pha, mất pha, ngược pha, mất cân bằng pha, có màn hình hiển thị( 3P, 220VAC)
EVR-PD110 Schneider Rơ le bảo vệ quá áp, thấp áp 3 pha, mất pha, ngược pha, mất cân bằng pha, có màn hình hiển thị
EVR-FD Schneider Rơ le bảo vệ quá áp, thấp áp 3 pha, mất pha, ngược pha,
mất cân bằng pha, có màn hình hiển thị rời cùng dây cáp kết nối 2m
EOCR-3MSZ Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor, chạm đất, ngắn mạch, chạm đất, có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị
EOCR-3DE Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor,  có màn hình hiển thị
EOCR-FDE Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor,  có màn hình hiển thị rời cùng dây cáp kết nối 2m
EOCR-3DM2 Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor, có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị
EOCR-FDM2 Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor,  có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị rời cùng dây cáp kết nối 2m
EOCR-I3DM Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor, có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị, chức năng kết nối máy tính qua cổng RS485
EOCR-IFDM Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor,  có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị rời cùng dây cáp kết nối 2m, chức năng kết nối máy tính qua cổng RS485
EGR Schneider Rơ le bảo vệ chạm đất, dùng ZCT( trong tủ)
EOCR-DZ Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, mất pha, kẹt rotor, ngược pha, chạm đất
EOCR-3EZ Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor, chạm đất, có màn hình hiển thị
EOCR-FEZ Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor, chạm đất, có màn hình hiển thị rời cùng dây cáp kết nối 2m
EOCR-3MZ2 Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor, chạm đất, có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị
EOCR-FMZ2 Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor, chạm đất, có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị rời cùng dây cáp kết nối 2m
EOCR-I3MZ Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor, chạm đất, có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị, chức năng kết nối máy tính qua cổng RS485
EOCR-IFMZ Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor,  chạm đất, có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị rời cùng dây cáp kết nối 2m, chức năng  kết nối máy tính qua cổng RS485
EOCR-PMZ Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor, chạm đất, có màn hình hiển thị
EOCR-3E420 Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor,
có màn hình hiển thị, đầu ra 4-20mA
EOCR-FE420 Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor,
có màn hình hiển thị rời cùng dây cáp kết nối 2m, đầu ra 4-20mA
EOCR-I3M420 Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor,
có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị, đầu ra 4-20mA
EOCR-IFM420 Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor,
có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị rời cùng dây cáp kết nối 2m, chức năng  kết nối máy tính qua cổng RS485, đầu ra 4-20mA
EOCR-I3MS Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor, ngắn mạch, có màn hình hiển thị, có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, chức năng kết nối máy tính qua cổng RS485
EOCR-IFMS Schneider Rơ le bảo vệ quá dòng, thấp dòng, mất pha, mất cân bằng pha, ngược pha, kẹt rotor,  ngắn mạch, có chức năng đếm tổng thời gian chạy của động cơ, cài đặt cảnh báo, có màn hình hiển thị rời cùng dây cáp kết nối 2m, chức năng kết nối máy tính qua cổng RS485
Rơ le bảo vệ quá dòng Schneider chính hãng

Đại lý, nhà phân phối chính háng rơ le bảo vệ quá dòng Schneider chính hãng tại Hà Nội

Địa chỉ mua EOCR Schneider chính hãng Rơ le điện tử EOCR chính hãng luôn có sẵn với số lượng lớn

Mua Rơ le bảo vệ quá dòng Schneider chính hãng giá rẻ ở đâu?

   Hoàng Phương tự hào là một trong những đại lý phân phối chính hãng Thiết bị điện Schneider tại Hà Nội và cả nước hiện nay.
  Khi mua hàng Schneider tại Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương Quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả cũng như chế độ bảo hành chính hãng.

Đại lý phân phối Rơ le điện tử EOCR Schneider chính hãng giá rẻ tại Hà Nội 

    Chúng tôi Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương tự hào là đại lý cấp 1 phân phối EOCR Schneider chính hãng tại Hà Nội

Nhà phân phối 
Rơ le điện tử EOCR Schneider chính thức tại Hà Nội chính hãng có đầy đủ CO/CQ, bảo hành chính hãng

>>> Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về sản phẩm Thiết bị điện Schneider cùng mua hàng chính hãng và giá cả cạnh tranh nhất.

 • CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG PHƯƠNG
 • Địa chỉ: Số 30, ngõ 88, phố Võ Thị Sáu, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
 • Tel: 086.6798.886 / 024.3215.1322
 • Website: Thietbidienschneider.net.vn
 • Email: Codienhoangphuong@gmail.com
 • Hotline: 086.6798.886 / 0975123698 / 0944240317 / 0961008858
 •  
Các tin tức khác
Thiết bị điện Schneider chính hãng tại Hà nội
Fanpage facebook
Copyright by Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương. Thiết kế website và SEO bởi Hoàng Phương